Polityka prywatności

Polityka Prywatności spółki działającej pod firmą Jandar BIS sp. z o.o.

Korzystając z serwisu jandar.com.pl możesz być poproszony o podanie niektórych swoich danych osobowych. Jest to związane z wyrażoną przez Ciebie chęcią otrzymania odpowiedzi na zadane pytanie.

 1. Na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „Rozporządzenie”), informuję, że:
 2. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Jandar BIS sp. z o.o. siedzibą w Denkówek 93, 27-420 Bodzechów, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy KRS pod numerem numer KRS 0000944175, NIP: 661 19 02 574, REGON: 290876598.
 3. Pani/Pana dane osobowe w zakresie następujących kategorii:
 1. dane identyfikacyjne
 2. dane kontaktowe

ew:

 1. dane do rozliczeń
 2. dane do wystawienia faktury VAT

– przetwarzane będą w celu realizacji zapytania – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

 1. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie osoby upoważnione do przetwarzania danych oraz podmioty uczestniczące w realizacji stosunku cywilnoprawnego. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom działającym na podstawie odrębnych umów powierzenia przetwarzania danych oraz w przypadkach przewidzianych przepisami prawa powszechnie obowiązującego w zakresie z nich wynikającym.
 2. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do upływu terminu przedawnienia roszczeń wynikających ze stosunku prawnego.
 3. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do ich przenoszenia.
 4. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne.
 5. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzoru, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy.
 6. jandar.com.pl dokonuje operacji profilowania Klientów, polegającego na przeanalizowaniu danych Klienta, w szczególności historii celem przygotowania zindywidualizowanej oferty, dostosowanej do jego potrzeb, nie wywołuje to jednak żadnych skutków prawnych dla Klienta. W odniesieniu do operacji profilowania Klient w każdym czasie może wnieść sprzeciw.
 7. Cookies oznaczają dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Pan/Pani korzysta ze stron internetowych jandar.com.pl
 8. Urządzenie oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego uzyskuje Pan/Pani dostęp do Serwisu jandar.com.pl
 9. Administrator nie sprzedaje, nie udostępnia osobom trzecim danych osobowych bądź adresowych Pana/Pani, bez wyraźniej zgody udzielonej w formie pisemnej bądź za pomocą poczty elektronicznej. Jedynym przypadkiem, gdy będzie zobligowany to uczynić będzie wniosek sądu, prokuratury, policji lub innego organu prawnego.
 10. Jedynie za wyraźną zgodą Pana/Pani, podane dane mogą zostać wykorzystane do celów marketingowych.
 11. Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla Pana/Pani Urządzenia.
  W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Pana/Pani Urządzeń wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane i dostosować Serwis jandar.com.pl indywidualnie każdemu Odwiedzającemu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.
 12. Pan/Pani ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie z Serwisu
  jandar.com.pl będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.
 13. Administrator wykorzystuje Cookies w celu:

a) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do Pana/Pani preferencji oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu,

b) poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu jandar.com.pl, umożliwiając w szczególności weryfikację autentyczności sesji przeglądarki,

c) optymalizacji i zwiększenia wydajności usług świadczonych przez Administratora.

 1. Pan/Pani może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Pana/Pani Urządzenia. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, można dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na Pan/Pani urządzeniu.
 2. Może Pan/Pani w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.